Sta Sterk training

Voor Wie?

Bij de Sta Sterk training gaat het om het adequater reageren in lastige situaties. De deelnemers ontwikkelen hun weerbaarheid, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen in het dagelijks leven en in staat zijn om lastige situaties zelf op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer jouw kind onzeker is, gepest of ondergesneeuwd wordt of het moeilijk vindt om “nee” te zeggen?

Doel

In de Sta Sterk training leer je sterk te reageren op gedrag waar je last van hebt. Dat kan zijn buitensluiten, schelden, spullen afpakken, vervelende opmerkingen, meidenvenijn etc. Er wordt gewerkt met een stoplichtmetafoor dat staat voor subassertief, assertief en agressief gedrag. De training is gericht op kinderen van 8 tot 18 jaar. Het doel is de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dit betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

Inhoud training

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:

 • Lichaamstaal
 • Assertiviteit
 • Omgaan met emoties
 • Sociale informatieverwerking
 • Sociale vaardigheden

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Opbouw individuele training

De individuele training wordt op maat gemaakt. Dat betekent dat het aantal bijeenkomsten per deelnemer kan verschillen. In de regel zijn 5 tot 6 bijeenkomsten nodig om effectiever gedrag aan te leren. De onderdelen uit de STA STERK training worden aangepast aan de situatie en aan de wensen van de persoon. De individuele training kan op elk moment starten daarom wordt deze veel gekozen. In de regel zitten er een tot drie weken tussen elke coachsessie. Je betaalt per sessie,  dit houdt de kosten per maand laag.

Opbouw duotraining

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
 • Ouderavond voor alle ouders/verzorgers en begeleiders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen.
 • Ca. 10 lessen van 75 minuten voor de kinderen
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.
  Deze avond is zonder kinderen.
 • Indien nodig mogelijkheid tot follow-up een aantal maanden na de cursus.

De training wordt buiten schooltijd gegeven. Na afronding van de cursus is een follow-up training mogelijk.

Interesse?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947