Sta Sterk training

Voor Wie?

Wordt jouw kind regelmatig gepest, ondergesneeuwd of vindt het moeilijk om “nee” te zeggen? Wil jouw kind graag voor zichzelf of voor een ander leren opkomen maar weet het niet hoe? Dan is de Sta sterk Training echt iets voor uw kind.

De Sta Sterk training is ontwikkeld door de Stichting Omgaan met Pesten  en is eind 2013 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands jeugdinstituut.

Doel

In de Sta Sterk training leer je sterk te reageren op gedrag waar je last van hebt. Dat kan zijn buitensluiten, schelden, spullen afpakken, vervelende opmerkingen etc. Er wordt gewerkt met een stoplichtmetafoor dat staat voor subassertief, assertief en agressief gedrag. De training is gericht op kinderen van 8 tot 18 jaar. Het doel is de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dit betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

Inhoud training

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:

 • Lichaamstaal
 • Assertiviteit
 • Omgaan met emoties
 • Sociale informatieverwerking
 • Sociale vaardigheden

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling,
nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen,
omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen.
 • 10 lessen van 75 minuten voor de kinderen
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.
  Deze avond is zonder kinderen.
 • Indien nodig mogelijkheid tot follow-up een aantal maanden na de cursus.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van drie tot zes kinderen. De training wordt buiten schooltijd gegeven. Na afronding van de cursus is een follow-up training mogelijk.

Interesse?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947