Rots en water training

Rots & Water is een combinatie van een anti-pestprogramma, sociale vaardigheidstraining en zelfverdedigingssport. Bij Rots & Water draait het om het verbeteren van de zelfbeheersing, zelfreflectie en het zelfvertrouwen.

Deelnemers leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar leren ook hoe met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Rots en water is een psychofysieke training . Dat wil zeggen dat, startend vanuit veel fysieke oefening, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Het geheel wordt ondersteund d.m.v. korte (groeps)gesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie. Het is een echte doe training, en daarom vinden kinderen het eigenlijk altijd leuk om te doen.

De training is bedoeld voor kinderen die:

 • meer lichaamsbewustzijn mogen ontwikkelen
 • (soms) onzeker zijn
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • grenzeloos bezig zijn
 • het moeilijk vinden om te zeggen wat ze willen of niet
 • erg beweeglijk zijn

Opbouw

 • Afhankelijk van de doelstelling, worden er cursussen van 6-8 bijeenkomsten georganiseerd
 • Vooraf is er een intake, en aan het einde een korte (telefonische) evaluatie
 • Er wordt soms gewerkt met (korte)thuisopdrachten
 • De training wordt voor diverse leeftijdscategorieën aangeboden
 • Een follow-up training is mogelijk
 • Individuele training is mogelijk

Rots & Water is door het Nederlands jeugdinstituut beschreven als een theoretisch goed onderbouwd anti-pestprogramma!

Interesse?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947