Kindercoaching weerbaarheid

Wil jij je faalangst de baas zijn?

Herken jij de volgende gedachten bij jouw kind: ik haal het niet, ik mag geen fouten maken, dat lukt me nooit, ik kan dat toch niet. Of wil jouw kind niet naar school toe, is het bang om fouten te maken of blokkeert het tijdens een sportieve prestatie? Geef jouw kind dan op voor de Faalangst de Baas training.

Doel

Kinderen helpen over hun angst heen te komen wanneer ze erover inzitten of zij het wel goed doen in sociale situaties, bij het leveren van sportprestaties of bij toetsen op school. Aan het eind van de faalangst training weet de deelnemer hoe hij/zij met faalangst kan omgaan op een manier die bij hem/haar past. Hij/zij kan anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen en ziet in dat fouten maken helemaal niet zo fout is. Deelnemers leren vaardigheden te ontwikkelen om faalangst de baas te worden.

Doelgroep

Kinderen van 9 tot en met 16 jaar die bang zijn iets niet te kunnen, bijvoorbeeld bij: toetsen, spreekbeurten, sporten, toneel, buitenspelen.

Methode: anders voelen, anders denken, anders doen

Anders voelen: middels ontspanningsoefeningen en ervaringsgericht leren (psychofysieke training) leert de deelnemer te verkennen wat er omgaat in zijn lijf. Hierdoor vergroot de deelnemer zijn zelfcontrole, en kan hij zijn lijf beter leren aansturen van stress naar een ontspannen toestand.

Anders denken: Bij faalangst heeft de deelnemer last van gedachten die spanning, angst en stress opbouwen, de zgn. niet-helpende gedachten. Tijdens de training leert de deelnemer deze niet-helpende gedachten te veranderen in helpende gedachten.

Anders doen: Na het vergroten van de zelfcontrole komt er ruimte om te experimenteren met ander gedrag. De deelnemer leert te werken met een op maat gesneden stappenplan, en oefent vaardigheden die zijn gedrag kan ondersteunen, zoals omgaan met kritiek, “nee” zeggen en hulp vragen.

Doordat de deelnemer zijn belemmeringen overwint, kan de deelnemer weer leren te functioneren op school of tijdens het sporten!

Opbouw

  • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind.
  • Ouderavond voor de ouders van de deelnemer(s). Deze avond is zonder kinderen.
  • Deze training is het meest effectief als zij individueel wordt gegeven. Kinderen kunnen in alle rust werken aan hun innerlijke kompas en vaardigheden om zichzelf beter aan te sturen. Het aantal benodigde trainingen wordt tijdens de intake vastgesteld, gemiddeld zijn er vijf bijeenkomsten nodig.

Interesse?

Ga naar het contactformulier voor meer informatie, of bel 06-16430947.