Brugklastraining

Vol vertrouwen en sterk in je schoenen naar de brugklas? De Stevige Stap training biedt een goede ondersteuning.

Doel

De Stevige Stap Training is bedoeld voor kinderen uit groep 8. De training geeft kinderen aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug, zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.

De deelnemers leren op te komen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. Zij leren hoe zij kunnen omgaan met lastige situaties zoals o.a. :

 • jezelf presenteren in een nieuwe groep
 • eigen mening hebben en geven
 • omgaan met conflicten
 • feedback geven en krijgen
 • groepsdruk

Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt over hoe om te gaan met het plannen en organiseren van het huiswerk.
De Stevige Stap training is geen studievaardigheidstraining. Het accent ligt op het voorbereiden op de sociale situaties en het omgaan met veranderingen die een rol spelen bij de overstap naar de brugklas.

Voor wie?

De training is bedoeld voor kinderen die:

 • zich onzeker voelen en opzien tegen het beginnen in de brugklas
 • moeite hebben met nieuwe en onbekende situaties
 • zich druk maken over wat er allemaal gaat veranderen
 • angstig en gestresst zijn als ze aan de brugklas denken
 • op de basisschool gepest zijn en bang zijn dat dat straks ook weer zal gebeuren
 • niet weten of ze zich thuis gaan voelen in een groot schoolgebouw met veel nieuwe leraren
 • twijfelen of ze wel nieuwe vrienden zullen maken in de brugklas
 • op zien tegen al het huiswerk dat ze moeten gaan maken in de brugklas
 • graag voor zichzelf kunnen opkomen in de brugklas en tijdens het omgaan met oudere leerlingen binnen de nieuwe school
 • anders zijn dan andere leeftijdsgenootjes (door adhd, ass, uiterlijk, gezondheidsproblematiek, enz.) en het spannend vinden hoe onbekende kinderen in de nieuwe klas daarop zullen reageren.

 Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen.
 • 10 lessen van 75 minuten voor de kinderen
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.
  Deze avond is zonder kinderen.
 • Indien nodig mogelijkheid tot follow-up een aantal maanden na de cursus.
 • Individuele training is mogelijk, er zijn dan 5-8 bijeenkomsten en een ouderavond

 Interesse?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947