Kindercoaching weerbaarheid

Weerbaar zijn kun je leren!

Als het gaat om de jeugdtrainingen, richt ik mij hoofdzakelijk op het sociaal emotionele vlak. Niet alle kinderen zijn uit zichzelf sociaal weerbaar. Dit kan gevolgen hebben voor hun fysieke, mentale en emotionele gesteldheid en dus op hun vitaliteit Een kind kan hierdoor immers niet lekker in zijn vel komen te zitten. En als gevolg hiervan kunnen er zich eet, slaap of andere problemen ontwikkelen.

Sociaal weerbaar gedrag kun je leren, door o.a. te werken aan je lichaamstaal, assertiviteit en het omgaan met gedachten en emoties.
Middels praktische handvatten: hoe sta je, hoe kijk je, wat zou je anders kunnen denken/doen en hoe zeg je iets op een sterke manier? help ik jouw kind om te gaan met onaangename situaties. Hierbij kun je denken aan: pesten en andere vormen van agressie en de spanning bij toetsen. Soms gaat het om iets “kleins” en durft een kind  geen “nee” te zeggen of zijn eigen mening te geven. Het inzicht hierin geeft het kind al een hoop duidelijkheid. Sleutelfactor tijdens de training is het bouwen aan zelfvertrouwen.

Ik ben gecontracteerd aanbieder binnen de regio Rivierenland voor wat betreft de jeugdtrainingen!

Onderstaande trainingen zijn beschikbaar voor kinderen:

 • Sta Sterk training

  Sta Sterk groepstraining

  Voor Wie? Wordt jouw kind regelmatig gepest, ondergesneeuwd of vindt het moeilijk om “nee” te zeggen? Wil jouw kind graag voor zichzelf of voor een ander leren opkomen maar weet het niet hoe? Dan is de Sta sterk Training echt iets voor uw kind. De Sta Sterk training is ontwikkeld

  Sta Sterk training

  Sta Sterk individueel

  Doel Bij de individuele Sta Sterk training gaat het – net als bij de groepstraining – om het adequater reageren in lastige situaties. De deelnemers ontwikkelen hun weerbaarheid, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen in het dagelijks leven en in staat zijn om lastige situaties zelf op te lossen. Het

  Rots en water training

  Rots & Water

  Rots & Water is een combinatie van een anti-pestprogramma, sociale vaardigheidstraining en zelfverdedigingssport. Bij Rots & Water draait het om het verbeteren van de zelfbeheersing, zelfreflectie en het zelfvertrouwen. Deelnemers leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar leren ook hoe met anderen samen te

  Boosheid de baas

  Boosheid de Baas

  Doel Kinderen en jongeren die snel boos worden leren beter om te gaan met hun boosheid. Zij leren meer passende reacties uit te voeren, waardoor zij zich vaker prettig voelen en minder problemen met mensen in hun omgeving krijgen. Doelgroep Kinderen tussen 8 en 16 jaar die relatief snel boos

  Faalangst de Baas

  Wil jij je faalangst de baas zijn? Herken jij de volgende gedachten bij jouw kind: ik haal het niet, ik mag geen fouten maken, dat lukt me nooit, ik kan dat toch niet. Of wil jouw kind niet naar school toe, is het bang om fouten te maken of blokkeert

  Brugklastraining

  Brugklas training

  Brugklastraining:  Stevige Stap Vol vertrouwen en sterk in je schoenen naar de brugklas? De Stevige Stap training biedt een goede ondersteuning. Doel De Stevige Stap Training is bedoeld voor kinderen uit groep 8. De training geeft kinderen aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug, zodat ze