Schoolprojecten: ondersteining bij sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Veel scholen bieden een prima programma om hun leerlingen te ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Desondanks loopt een school er soms tegenaan dat er in een bepaalde groep een negatieve sfeer ontstaat. Het kan dan nuttig zijn een aanvullend project te draaien om de sfeer in de groep te keren. De positieve krachten in een groep kunnen op deze manier worden versterkt, waardoor ongewenst gedrag wordt verminderd. Dit gebeurt onder anderen doordat kinderen en jongeren:

  • Meer inzicht krijgen in pesten
  • Elkaar beter leren kennen
  • Meer opkomen voor zichzelf en een ander
  • Gestimuleerd worden om positief gedrag in te zetten

Beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt om de harmonieuze en veilige sfeer te verbeteren en in stand te houden. Ouders krijgen meer inzicht in de verschillende soorten gedrag, en hoe hier naar gehandeld kan worden.

Vanuit de stichting omgaan met pesten bied ik twee intensieve groepstrainingen aan, ten einde de groepssfeer te verbeteren. Dit zijn Sta Sterk op School en Omgaan met elkaar. Beide projecten kunnen zowel curatief als preventief worden ingezet.

 

Sta Sterk op School

Sta Sterk op School is de binnenschoolse variant van de succesvolle buitenschoolse Sta Sterk training. In Sta Sterk op School wordt de groep met de rol van buitenstaander uit een klas getraind.  In deze groep buitenstaanders, die niets doet als pesten plaatsvindt, zitten veel leerlingen die wel tegen pesten zijn, maar die niet weten hoe ze effectief kunnen ingrijpen. Zij kunnen een zeer positieve rol in de groep spelen als zij dit leren. Doel is om het negatieve groepsproces te doorbreken, waardoor pesten stopt of sterk vermindert. Merk ook op dat het niet alleen om pestgedrag hoeft te gaan. het kan ook zijn dat een groepje kinderen in de klas de baas speelt. Sta Sterk op School is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Dit programma staat op de lijst van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s.

 

Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar is een programma voor de hele groep. Het wordt ingezet in groepen waarin er over en weer dingen spelen. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een iets positievere rol, dan de negatieve groepssfeer in de klas afnemen. De groep leert in 8 lessen in veilige subgroepen anders met elkaar om te gaan. Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten. Omgaan met elkaar is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Dit programma staat op de lijst van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s.

Beide programma’s kunnen gegeven worden in combinatie met:

  • een ouderavond
  • workshops / studiedagen voor beroepskrachten
  • anti-pest beleid
  • observatie, advies en coaching

Het spreekt voor zich, dat er bij een project rekening wordt gehouden met de specifieke situatie en de wensen van de  organisatie. Daarom wordt er altijd een uitgebreid voorgesprek gevoerd.

 

Interesse

Alle offertes voor scholen worden op maat gemaakt.
Wilt jij graag meer informatie of een offerte ontvangen?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947