logo Pesten op de werkvloer

Ook volwassenen worden gepest!

Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat
dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

Bij pesten op de werkvloer draait het om verbetering van de bedrijfscultuur. Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat een negatieve bedrijfscultuur leidt tot hoger verzuim (zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar). Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling. Gemiddeld valt 65% van het verzuim onder Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Kennis en een juiste aanpak van PSA is dus voor elke organisatie van groot belang.  In samenwerking met stichting Pesten op de Werkvloer geef ik trainingen om het werkklimaat weer in topconditie te krijgen, en kennis over PSA te vergroten. Dit geeft een direct positief effect op het ziekteverzuim en de duurzame inzetbaarheid van mensen. Meer informatie over de verschillende producten kun je vinden op pestenpreventie.nl.