Gezond ben je pas, als je het vermogen hebt om je aan te passen en je regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 1,6 miljoen mensen zijn slachtoffer van agressie op het werk. 2,9 miljoen verzuimdagen worden veroorzaakt door agressie. Agressie op het werk veroorzaakt stress waar niet iedereen goed mee kan omgaan. Dit maakt dat de training omgaan met agressie een  belangrijke training is voor de bedrijfsveiligheid. Bovendien zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht maatregelen te nemen om hun medewerkers te beschermen tegen agressie.

De training omgaan met agressie is o.a. bedoeld voor werknemers in de beveiliging, zorg, onderwijs, sport, bedrijfsleven (o.a. klantenservice) en bij overheidsinstellingen. De training helpt werknemers zich zekerder en veiliger te voelen op de werkvloer.

Na de training is de deelnemer o.a. in staat om:

  • Agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen
  • De eigen primaire reacties te herkennen
  • Zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden
  • De verschillende vormen van agressie te herkennen

Bovendien heeft de deelnemer inzicht in het gebied waarbinnen professioneel handelen valt. Hij/zij kan op een effectieve manier met behoud van relatie een verzoek van een klant weigeren, of hem aanspreken op zijn gedrag.

Aanpak

Voorafgaand aan de training wordt het agressieprotocol bestudeerd, evenals de werkomgeving.
In samenspraak met u, maak ik een pakket op maat. De  volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:

1. Agressie herkennen
Aan de hand van de agressiepiramide leren de deelnemers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
2. Zelfcontrole bij agressie
Door de deelnemers kennis te laten maken met agressie, leren zij hun primaire reactie te controleren.
3. Agressie reducerend optreden
Aan de hand van verschillende technieken leren wij de deelnemers agressie reducerend op te treden.
4. Veilig werken
Deelnemers leren: te werken aan de hand van het conflictinterventieplan, overmachtsituaties te herkennen, zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
5. Nazorg en opvang
Belang van incidentregistratie. Deelnemers leren elkaar op te vangen na een agressie-incident. Ze leren een trauma te herkennen, en weten wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.

Opbouw

80% van de tijd wordt er geoefend en 20% van de tijd wordt besteed aan theorie. Na de start van de training volgt er een kennismakingsronde. Vervolgens wordt er een kort blok theorie behandeld, om daarna zo snel mogelijk over te gaan tot het oefenen van situaties van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een ervaren trainingsacteur. Aan Hermsen Trainingen is een zeer deskundig en ervaren team van trainers en trainingsacteurs verbonden, met ieder hun eigen specialisatie op het gebied van (on)gewenst, agressief gedrag. De trainer en acteur gaan samen te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de grenzen van de deelnemers. Na de training wordt er schriftelijk en mondeling geëvalueerd met de deelnemers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Trainingsvormen

Training is mogelijk middels een in-company training.

Doelgroep in-company: medewerkers van één bedrijf. Duur: 1 of 2 daagse training. Bij training van meerdere medewerkers van een bedrijf, trainen wij graag op locatie.

Interesse?

Bent u geinteresseerd in een offerte voor een in-company training?

Neem dan contact op middels het contactformulier of via 06-16430947